ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ –

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –