ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ –

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ –

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  –

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ